wybor szkolne 2020 - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do przystąpienia do ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemie
tel.
Przejdź do treści
Wybierz przedział wiekowy i zobacz
propozycje ubezpieczenia NNW SZKOLNEGO
Dzieci w wieku od narodzin do 18 lat.
Ochrona trwa do 26 r.ż.
(podpis na dokumentach
składa rodzic lub opiekun prawny)
Młodzież w wieku od 18 do 26 lat.
Od dnia 31.08.2022 r. nie wymagamy przesyłania do nas
dokumentów przystąpienia w oryginale pocztą tradycyjną.
Aby zapis do ubezpieczenia NNW szkolnego był skuteczny należy jedynie:
1. Przejść przez 4 krokowy system zapisu
2. W ostatnim 4 kroku pobrać komplet dokumentów,
które prosimy wydrukować, podpisać i przesłać w formie skanu
(lub bardzo czytelnego zdjecia) na adres email biuro@swrn.org.pl.

Wróć do spisu treści